Założenie

Dziennikarze polonijni spotykają się od 2014 roku na corocznych Forach Mediów Polonijnych. Początkowo były to edycje przeznaczone dla dziennikarzy ze Starego Kontynentu, jednak potrzeba wznowienia spotkań o szerszym niż europejski charakterze powróciła, gdy organizowane przez Małopolskie Forum Współpracy z Polonią fora światowe przestały być organizowane. I tak oto, od roku 2018, pod egidą Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, powróciła światowa formuła tego przedsięwzięcia.

 

Także w 2018 roku po raz pierwszy podjęto dyskusję na temat utworzenia związku dla rozsianych po całym świecie dziennikarzy polonijnych. Podobne wnioski pojawiły się w ankiecie przeprowadzonej wśród mediów polonijnych.

 

I tak od słów - do dzieła. Powstał komitet założycielski reprezentujący 7 krajów, który opracował m.in. statut i kartę etyki, a w dniu 25 września 2019 roku w Krakowie powołane zostało do życia Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych.

 

Dlaczego Stowarzyszenie Mediów, a nie Stowarzyszenie Dziennikarzy?

To proste: nie chcemy wykluczyć nikogo, kto w jakikolwiek sposób udziela się w mediach polonijnych. Tak więc dziennikarze, redaktorzy, blogerzy i freelancerzy, kamerzyści, radiowcy i fotografowie są mile widziani jako członkowie Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie jest organizacją demokratyczną i niezależną, a jej głównym celem jest integracja i współpraca pomiędzy redakcjami mediów polonijnych na świecie oraz działanie na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych swoich członków.